W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby -startujemy z nowym kursem -serdecznie zapraszamy

Edukacja włączająca lub integracyjna czyli organizacja i dokumentowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kurs w promocyjnej cenie 70 zł , brutto.  Kurs online, który odpowiada 60 godz. dydaktycznym. Pracujesz kiedy chcesz i ile chcesz , masz dostęp do wielu koniecznych dokumentów, w wersji Word. Ten kurs to kompendium wiedzy.  Przy minimalnym wysiłku,  maksymalny efekt.

Treści programowe  kursu:

1. Podstawy prawne planowania i dokumentowania pracy z uczniem ze SPE

1.1. Wzór dziennika zajęć.

2. Edukacja włączająca i integracyjna

2.1. Film o edukacji integracyjnej

2.2. Film o niepełnosprawności

2.3. Uczeń ze SPE w systemie oświaty-kompendium wiedzy

3. Dokumentowanie pracy z uczniem ze SPE

3.1. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia

3.2 Arkusz pomocniczy do oceny efektywności udzielanej pomocy

3.3. IPET- zawiera

3.4. IPET- wzór

3.5. IPET- przykład

3.6. WOFU- wzór

3.7. Informacja o zebraniu zespołu

3.8. Inne przykłady dokumentacji

4. Zadania zespołu oraz elementy diagnozy

4.1. Dostosowania przedmioty

4.2. Formy pomocy pp

4.3. Arkusz diagnozy

4.4. Obserwacja 6 latka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *