Awans zawodowy nauczyciela w okresie przejściowym – rejestracja