Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – rejestracja