Szkolenia online dla nauczycieli

Szkolenia online dla nauczycieli z certyfikatami  – zapisy poprzez formularz kontaktowy – napisz do nas.

(na certyfikacie nie ma informacji, że kurs odbył się w trybie online)

 1. Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu i szkole – kurs online- 60 godz.-80zł
 2. Zespół Aspergera, autyzm -funkcjonowanie w szkole i przedszkolu-kurs online- 60 godz.-80zł
 3. Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty rówieśnicze -kurs online- 60 godz.-80zł
 4. Dobra komunikacja z rodzicami i właściwa współpraca drogą do sukcesu każdego nauczyciela -kurs online- 60 godz.-80zł
 5. Przeciwdziałanie i eliminowanie przemocy rówieśniczej -kurs online- 60 godz.-80zł
 6. Psychologia pozytywna w edukacji, psychologia szczęścia i pozytywnych emocji -kurs online- 60 godz.-80zł
 7. Przemoc rówieśnicza i trudne zachowanie ucznia– kurs online- 60 godz.-100zł
 8. TUS – Trening umiejętności społecznych według Goldsteina- kurs online- 60 godz.-200zł
 9. Trudne zachowania dziecka w grupie przedszkolnej -kurs online- 60 godz.-100zł
 10. Wspieranie rozwoju mowy w grupie przedszkolnej i w klasach 1-3 poprzez ćwiczenia ortofoniczna- kurs online-60 godz. -100 zł
 11. Edukacja włączająca lub integracyjna czyli organizacja i dokumentowanie pracy
  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- kurs online, 60 godz.–70zł
 12. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie ogólnodostępnej- kurs online- odpowiednik 60 godz. – 50 zł
 13.  Techniki coachingowe w doradztwie zawodowym- kurs online- 60 godz. – 50 zł
 14. Alternatywne i innowacyjne metody pracy nauczyciela- kurs online- 60 godz. – 50 zł
 15. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego- kurs online- 60 godz. – 50 zł
 16. Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kurs online- 60 godz. – 50 zł
 17. Awans zawodowy nauczyciela w okresie przejściowym- kurs online- 60 godz. – 50 zł
 18. Innowacyjny nauczyciel – innowacyjna szkoła – kurs online- 60 godz. – 50 zł
 19. Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem autystycznym – kurs online- 60 godz. – 50 zł
 20. Metody aktywizujące w przedszkolu – kurs online- 60 godz. – 50 zł
 21. Trudny klient – zasady dobrej komunikacji – kurs online- 60 godz. – 50 zł
 22. Wizerunek firmy – firma przyjazna klientowi- kurs online- 60 godz. – 50 zł