Szkolenia Rad Pedagogicznych

  • dostosowane do potrzeb nauczycieli i specyfiki danej placówki oświatowej
  • realizowane na każdy zamówiony temat,
  • prowadzone metodami aktywizującymi,
  • materiały w tradycyjnej/papierowej i elektronicznej 
  • formie dla każdego uczestnika szkolenia,
  • certyfikaty uczestnictwa dla biorących udział w szkoleniu,
  • możliwość negocjacji ceny za szkolenie,
  • prosty sposób zgłoszenia kadry pedagogicznej na szkolenie:

wystarczy przesłać na adres e-mail: atu@atuedu.pl  listę imienną nauczycieli zgodnie ze wzorem – pobierz