Trudny klient – zasady dobrej komunikacji – rejestracja