Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego – rejestracja