Strona główna

ATUWielospecjalistyczne Centrum Szkoleniowe to odpowiedź na potrzeby pracowników, którym nie wystarczy to czego się nauczyli na studiach, w szkole. Nie da się ukryć – żyjemy w czasach, w których wiedza i umiejętności to potęga, dobrze jest więc od czasu do czasu coś sobie przypomnieć, zaktualizować. Jeśli chcemy się rozwijać, awansować, rozszerzyć zakres obowiązków, musimy się dokształcać. Od dawna wiadomo, że nie możemy poprzestać na własnych doświadczeniach i wiadomościach, bo świat nie pozostaje w miejsce. Proponowane przez ATU szkolenia to doskonała okazja do  uzupełnienia bieżącej wiedzy i umiejętności, które pomogą w realizacji planów  zawodowych związanych z awansem oraz tych osobistych mających wpływ na jakość życia.

Wielospecjalistyczne Szkolenia Centrum AT– adresowane są do wszystkich zainteresowanych, jeśli zostanie wyrażona wola udziału z Państwa strony. ATU proponuje szkolenia stacjonarne na zamówienia, po wcześniejszym kontakcie. Wielospecjalistyczne Centrum Szkoleniowe ATU zajmuje się profesjonalnymi szkoleniami rad pedagogicznych szkół, ośrodków, na każdy umówiony temat. ATU zajmuje się także sesjami coachingowymi dla firm, nauczycieli.

Centrum Szkoleniowe ATU oferuje kursy online dla wszystkich zainteresowanych, do których dostęp jest możliwy po zalogowaniu się na platformie (szczegóły w zakładce online). Oferta szkoleń jest ciągle wzbogacana, zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Współpracujemy ze specjalistami:

  • pedagogami specjalnymi,
  • nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania początkowego i przedszkolnego,
  • coachami i tutorami oraz doradcami zawodowymi,
  • logopedami,
  • doradcami metodycznymi,
  • ekspertami MEN w zakresie awansu zawodowego,
  • wykładowcami uczelni wyższych,
  • menedżerami oświaty,
  • pedagogami w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Kadrę ATU stanowią  wykładowcy uczelni wyższych oraz nauczyciele dyplomowani z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą na wszystkich etapach edukacyjnych. Eksperci MEN, doradcy metodyczny gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług.

 

Czytaj dalej...