Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie ogólnodostępnej – rejestracja