3 thoughts on “CERTYFIKATY BEZ INFORMACJI , ŻE KURS ODBYŁ SIĘ W TRYBIE ONLINE

  1. Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu i szkole – kurs online- 60 godz.-80zł
   Zespół Aspergera, autyzm -funkcjonowanie w szkole i przedszkolu-kurs online- 60 godz.-80zł
   Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty rówieśnicze -kurs online- 60 godz.-80zł
   Dobra komunikacja z rodzicami i właściwa współpraca drogą do sukcesu każdego nauczyciela -kurs online- 60 godz.-80zł
   Przeciwdziałanie i eliminowanie przemocy rówieśniczej -kurs online- 60 godz.-80zł
   Psychologia pozytywna w edukacji, psychologia szczęścia i pozytywnych emocji -kurs online- 60 godz.-80zł
   Przemoc rówieśnicza i trudne zachowanie ucznia– kurs online- 60 godz.-100zł
   TUS – Trening umiejętności społecznych według Goldsteina- kurs online- 60 godz.-200zł
   Trudne zachowania dziecka w grupie przedszkolnej -kurs online- 60 godz.-100zł
   Wspieranie rozwoju mowy w grupie przedszkolnej i w klasach 1-3 poprzez ćwiczenia ortofoniczna- kurs online-60 godz. -100 zł
   Edukacja włączająca lub integracyjna czyli organizacja i dokumentowanie pracy
   z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- kurs online, 60 godz.–70zł
   Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie ogólnodostępnej- kurs online- odpowiednik 60 godz. – 50 zł
   Techniki coachingowe w doradztwie zawodowym- kurs online- 60 godz. – 50 zł
   Alternatywne i innowacyjne metody pracy nauczyciela- kurs online- 60 godz. – 50 zł
   Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego- kurs online- 60 godz. – 50 zł
   Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kurs online- 60 godz. – 50 zł
   Awans zawodowy nauczyciela w okresie przejściowym- kurs online- 60 godz. – 50 zł
   Innowacyjny nauczyciel – innowacyjna szkoła – kurs online- 60 godz. – 50 zł
   Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem autystycznym – kurs online- 60 godz. – 50 zł
   Metody aktywizujące w przedszkolu – kurs online- 60 godz. – 50 zł
   Trudny klient – zasady dobrej komunikacji – kurs online- 60 godz. – 50 zł
   Wizerunek firmy – firma przyjazna klientowi- kurs online- 60 godz. – 50 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *