W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby -startujemy z nowym kursem -serdecznie zapraszamy

Edukacja włączająca lub integracyjna czyli organizacja i dokumentowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Kurs w promocyjnej cenie 70 zł , brutto.  Kurs online, który odpowiada 60 godz. dydaktycznym. Pracujesz kiedy chcesz i ile chcesz , masz dostęp do wielu koniecznych dokumentów, w wersji Word. Ten kurs to kompendium wiedzy.  Przy minimalnym wysiłku,  maksymalny efekt. Treści programowe  kursu: 1. Podstawy prawne planowania i dokumentowania pracy z uczniem ze SPE ...
More

Od 15 kwietnia startujemy, przyjmujemy zapisy na kursy . Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie ogólnodostępnej. Techniki coachingowe w doradztwie zawodowym. Alternatywne i innowacyjne metody pracy nauczyciela. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Awans zawodowy nauczyciela w okresie przejściowym. Innowacyjny nauczyciel - innowacyjna szkoła. Alternatyw...
More