Od 15 kwietnia startujemy, przyjmujemy zapisy na kursy . Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie ogólnodostępnej. Techniki coachingowe w doradztwie zawodowym. Alternatywne i innowacyjne metody pracy nauczyciela. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Awans zawodowy nauczyciela w okresie przejściowym. Innowacyjny nauczyciel - innowacyjna szkoła. Alternatyw...
More